Skrine na splátky

Skrine na splátky HOME CREDIT

Stačí len zatelefonovať na telefónne číslo 0800 666 555

Pripravte si tieto doklady alebo údaje:

  • letáčik ktorý obdržíte na predajni
  • občiansky preukaz
  • názov, adresu sídla a telefónne číslo do sídla zamestnávateľa
  • mesiac a rok vzniku pracovného pomeru, druh pracovnej zmluvy
  • výšku čistého mesačného príjmu/dôchodku
  • výšku čistého mesačného príjmu partnera/partnerky
Menu